Öppet brev till Alice Bah Kuhnke

Denna artikel skrevs av Olof Karlsson (SERO – Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och har publicerats bl.a. i Miljömagasinet i april.

Artikeln visar tydligt på den stora kulturhistoriska förlust som det föreslagna ingreppet kommer att leda till.

MM öppet brev Kuhnke scan

Standard

One thought on “Öppet brev till Alice Bah Kuhnke

  1. Man upphör aldrig att förvånas. Någon, politiker eller tjänsteman, tycker och så är bollen i rullning oavsett vem som blir drabbad. Frågan är om inte brevet skulle ställts till miljöministern i stället. Med krav på svar naturligtvis.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.