LRF-basen: Cheferna har inte gjort sitt jobb

Land Lantbruks granskning av offentliga tjänstemäns privata intressen fortsätter. LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson anser att det i första hand är en fråga om politisk styrning och ledarskap.

Publiceras i tidningen LANDs Lantbruk & Skogsland 2017-04-04

http://www.lantbruk.com/lantbruk/lrf-basen-cheferna-har-inte-gjort-sitt-jobb

 

Standard

Kammarkollegiet frikopplar Leine i väntan på JO beslut

Den omstridde tjänstemannen Nils Leine kommer inte att representera Kammarkollegiet i ärenden som rör småskalig vattenkraft så länge JO utrede anmälan mot honom.

Publicerad 2017-03-27 i tidningen LANDs bilaga Jordbruk & Skogsland

http://www.lantbruk.com/lantbruk/kammarkollegiet-frikopplar-leine-i-vantan-pa-jo-beslut

 

 

 

Standard