Myndigheter vilseleder politiken

Artikel publicerad 11:e februari av LRF Västra:

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2018/02/myndigheter-vilseleder-politiken/

Myndigheter vilseleder både politiker och allmänhet. Motståndarna använder EU-kommissionens kritik av Sveriges implementering av vattendirektivet, för att motivera en fortsatt kampanj mot småskalig vattenkraft.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se

Standard