Myndigheter vilseleder politiken

Artikel publicerad 11:e februari av LRF Västra:

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2018/02/myndigheter-vilseleder-politiken/

Myndigheter vilseleder både politiker och allmänhet. Motståndarna använder EU-kommissionens kritik av Sveriges implementering av vattendirektivet, för att motivera en fortsatt kampanj mot småskalig vattenkraft.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.