Hellre månfald än enfald i energifrågan

Artikel av Gunnar Olsson (Ugerups Mölla), publicerad i Kristianstadsbladets bilaga Debatt den 11:e Juni 2018: Små vattenkraftverk skulle kunna förse strategiskt viktiga funktioner med el i ett krisläge.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/hellre-mangfald-an-enfald/

 

Standard