Hellre månfald än enfald i energifrågan

Artikel av Gunnar Olsson (Ugerups Mölla), publicerad i Kristianstadsbladets bilaga Debatt den 11:e Juni 2018: Små vattenkraftverk skulle kunna förse strategiskt viktiga funktioner med el i ett krisläge.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/hellre-mangfald-an-enfald/

 

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.