Lägesrapport efter Kristianstad Kommuns rivning av dämme

Kristianstads kommun har låtit riva dämmet vid s.k. Skättilljunga kvarn, som ansågs var ett vandringshinder. Åtgärden har gjorts för att gynna de arter som syns på bilderna.

t.v. Delvis uppäten fisk

t.h. Fisk fastklämd mot stenar och har gått en plågsam död tillmötes

Två nyligen öppnade och uppätna musslor

Två levande musslor som befinner sig i närheten av arbetsområdet. Troligen har många musslor grävts ner i områdets ramper. Den summariska musselplockningen som fick så stort inslag i KB (1 flodpärlmussla och 2 dammusslor) tycks mest ha varit ett ”spel för gallerierna.”

Utdrag ur aktuell MKB ”Skyddsvärda musslor vid dammanläggningen kommer tillfälligt att flyttas på, så att de inte skadas eller dödas” ”Flera av musslorna är sällsynta och kräver ett rent, friskt rinnande vatten.” Det sägs också i MKB:n att det fanns fler skal än levande musslor. Bilderna som följer visar dock att det fanns flera levande musslor i dammen under arbetets gång, en del har blivit fågelmat andra nergrävda andra igen krossade under arbetsfordonen.

 Med tanke på hur mycket musslor det finns kvar i den tömda dammen får man väl ändå anse att den mediabelysta plockningen tillkommit mest för att visa att man gjort något. Likaledes får man väl anse att MKB; ns skönmålning om bevarande av musslor mest kommit till för att skapa legitimitet för utrivningen. På nästa sida följer bilder av levande musslor.

Mussla delvis nergrävd på arbetsområde. Till v fiskrest.

7.png

Bilderna nedan visar två högspännings- kablar, som blottlagts sedan dammen tömts för vatten, till fara för allmänheten

8.png910.png

Sista bilen är tagen ca 250 – 300 m uppströms det rivna dämmet. Den visar troligen ett av de tre vadställen mellan Tollarp och V.Vram som Lemke beskriver i sin Skånska kartering som gjordes på uppdrag av Karl XIV Johan. Vadställen tillkom för äldre tiders samfärdsel och är skyddade av fornminneslagen. Vadställena kommer troligen att utgöra de vandringshinder, som dämmena trots 500-årig tillvaro inte lyckats med. Sett ur hela Vramsåns sträckning beskriver Lemke ett 30-tal vadställen. Om man vill sätta stopp för all havsöringsvandring är den mest effektiva åtgärden att riva åns alla dämmen.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.