Utrivning av dammar sker utan tillräcklig miljökonsekvensanalys och utan helhetssyn

10A6C6AF-B12A-4308-8C6B-E49ED90951B4

Nästan dagligen läser man om människors förtvivlan efter utrivning av dammar. Detta är inte bara ett skånskt problem utan finns över hela landet i varierande former.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/utrivning-av-dammar-sker-utan-tillracklig-miljokonsekvensanalys-och-utan-helhetssyn/

Mycket läsvärd artikel publicerad i Kristianstadsbladets bilaga Debatt av Sven Jensén, PhD i Ekologi tillika Ordf. i Skånes Hembygdsförbund.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.