Intervju SR Ekot

Intervju i Ekot, ett kortare och ett längre utförande:

Kraftverk hotas av rivning – anses vara hinder (Kort utförande)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7048713

Ska miljövänliga kraftverk rivas – för miljöns skull? (Längre utförande)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7048574

Standard