Styrkedemonstration i domstolsförhandling

Under tre dagar har jag bevisat domstolsförhandlingarna angående fyra kvarnägares ansökan om tillstånd att få fortsätta producera miljövänlig el i sina ombyggda anläggningar…

Artikel publicerad i Kristiandsbladets bilaga Debatt samt i Svensk Vattenkraft #4 2018

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/styrkedemonstration-i-domstolsforhandling/

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.