Vattenkraft med gamla anor har lägst koldioxidutsläpp av alla energislag

IPCC rapporten som kom den 9 augusti var ingen munter läsning. Den bekräftade det vi redan hade på känn, att den globala uppvärmningen fortsätter att öka, nu ännu snabbare än tidigare beräkningar. Sommarens tragiska naturkatastrofer runt om i världen var ännu en påminnelse om vad som kommer att hända i framtiden om vi inte får bukt med den snabbt ökade uppvärmningen. Huvudproblemen är koldioxidutsläppen på global nivå.

I land efter land planeras nu många tuffa åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen. Sverige har hakat på arbetet med det ambitiösa målet att vara fossilfritt land år 2045. Vår regering har profilerat Sverige som framtidslandet för den gröna industrin och lockar med ett av Europas lägsta elpriser för industrier inom sektorn. Resultatet har hittills blivit att, förutom en rad stora datahallar för multinationella företag, en gigantisk batterifabrik samt två nya stålprojekt där kolet ersätts med förnybar energi.

Fossilfri omställning kräver enorma mängder energi. Förutom industriomställningen så skall transport och bilparken elektrifieras i rasande fart. Sveriges inhemska el produktion har de senaste 60–70 åren kommit främst från kärnkraft och vattenkraft, ca 80 %. Dessa två hörnpelare i energitillförseln har betytt mycket för vår tidigare prisvärda och stabila elförsörjning. Den är nu under angrepp från miljörörelser och myndigheter stödda av miljöpartiet. Istället förespråkar man satsningar på vind och solkraft. Två energislag som båda är starkt väderberoende och ännu inte lagringsbara i större skala.

Det behövs mer tid för utveckling och byggnation, inte minst infrastruktur, innan dessa energislag kan leverera de energimängder som kommer behövas i framtiden. Under tiden måste vi istället utveckla och effektivisera de redan befintliga energikällorna. Vattenkraften är inte bara hörnpelaren i vår energimix den är lagringsbar och har även den lägsta klimatpåverkan av alla kända energiformer räknat på CO2g/ kWh, se diagram.

Fortfarande jobbar Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med organisationer som Sportfiskarna och Älvräddarna intensivt med att förhindra och försvåra driften av de småskaliga vattenkraftverken. Det rör sig om ca 1900 kraftverk som tillsammans producerar 5 TW, de flesta ligger i södra Sverige där elbristen redan idag gör sig gällande i form av väsentligt högre elpriser jämfört med övriga landet.

I snart 10 års tid har ägarna till kraftverken inte kunnat utveckla och effektivisera sin verksamhet på grund av ovisshet om framtiden och höga juridiska kostnader. Konservativa beräkningar visar att befintliga småskaliga kraftverk kan fördubbla sin produktion genom att uppgradera produktionskapaciteten. Lägg därtill elberedskap, dammarnas regleringsförmåga vid torka och översvämningar så är det skrämmande att jakten på dessa verksamheter får fortgå.

Vänliga hälsningar

Jan Odby
Ordf. Vattenkraftens vänner

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.