Bli medlem

Genom att bli medlem stödjer du vårt arbete.

Medlemsavgiften för privatpersoner är 250 kr(kalenderår).

Betalas enklast in på vårt bankgiro 5022-1522, glöm inte att ange namn och adress!

 

https://www.facebook.com/Vattenkraftens-Vänner-404135093120180/